WEBINAR

Alokacija imovine u upravljanju dioničkim fondovima

Postoje različite filozofije upravljanja dioničkim fondovima. Neki upravitelji stratešku alokaciju imovine smatraju primarnom investicijskom strategijom umjesto odabira pojedinačnih dionica i market timinga. Na drugoj strani spektra su oni koji isključivo biraju pojedinačne dionice na dugi rok i tako sastavljaju portfelj. Raznovrsnost pristupa pokazuje koliko je teško utvrditi što je najbolje: strateška alokacija imovine, odabir pojedinačnih dionica ili kombinacija različitih pristupa. Više o toj temi saznajte u razgovoru s Krešom Vugrinčićem, fond managerom dioničkih fondova InterCapital Global Equity i SEE Equity.