WEBINAR

Perspektiva prosječnog investitora sada i nekada

Nakon protekle godine koja je bila pozitivna za većinu ulaganja u financijsku imovinu, a posebno za ulagatelje u hrvatske obveznice, u tekućoj godini situacija se značajno promijenila.

Razvoj događaja sredinom ožujka bio je iznenađujuće brz te su tržišta kapitala diljem svijeta doživjela povijesno najveću volatilnost. Prijavite se na naš webinar i saznajte može li se očekivati da će prosječni investitori u obveznice i obvezničke fondove nadoknaditi negativne prinose iz ožujka i da li je to realno za očekivati u kraćem roku.